Senior Styrka

Styrka för seniorer

Ett pass riktat till dig som är senior. Här lägger vi fokus på styrketräning, både med olika redskap och egen kroppsvikt, ofta i cirkelträningsformat. Passet inleds med en uppvärmning, sedan använder vi oss av olika redskap för att göra träningen så varierad som möjligt. Du väljer själv motstånd och övningarna anpassas alltid efter din egen förmåga.

Klassen hålls i Studio 2.