Sätt ett SMART mål för din träningsstart!

I dessa tider runt nyår är det vanligt att sätta upp olika mål och löften. Alltför ofta uppfyller man inte dessa mål och ger upp lite för tidigt. Varför man ger upp för tidigt kan man spekulera i, men oftast räcker det inte bara att säga att man ska uppnå "något". Marlene tipsar om hur du sätter upp smarta mål!

 

 

Det gäller att du sätter upp ett SMART mål för att fokusera din energi åt rätt håll och för att nå dit du vill. Ett smart mål gör att du kan uppnå din vision och håller dig på rätt spår under resans gång!

Här kommer lite tips på hur du kan sätta upp ett SMART mål!

S- Specifikt- Det ska vara tydligt vad du vill uppnå. Var så specifik som möjligt! Du ska veta exakt vad du siktar på utan funderingar. Ex; "Jag ska springa 1 mil på 60 min" eller "Jag ska träna 2 gånger i veckan till och med maj".

Ett smart mål är specifikt.

M- Mätbart- Sätt upp ett mål som du kan mäta så du vet när du nått målet. Det ska vara tydligt hur du väljer att mäta att ditt mål uppnås. Ska ditt mål mätas i ex antal, tid, storlek eller pengar?  Ex; Tidtagning på 1 mil under ett lopp, eller ett snitt på antalet träningspass under den givna perioden (statistik kan du får av oss).

Ett smart mål är mätbart.

A- Accepterat & Attraktivt- Det är viktigt att kunna stå bakom sina mål och dess innebörd. Målet ska kännas kul eller attraktivt att nå. Det ska leda till något du verkligen vill göra!

Ett smart mål är attraktivt.

R- Realistiskt & Relevant – Ditt mål ska vara uppnåeligt. Se till att ditt mål är genomförbart i vardagen, kanske du kan få stöd från vänner, familj eller arbetskollegor?  

Ett smart mål är realistiskt.

T- Tidsbundet- Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet. När ska målet vara nått? Försök sikta på ett exakt datum som du kan ringa in i din kalender. Ex, "Jag ska kunna springa 1 mil på 60 min den 25:e maj då jag anmält mig till blodomloppet". 

Ett smart mål är tidsbundet.

Lycka till med att sätta upp ett SMART mål och tveka inte att be oss om hjälp för din träningssatsning under 2018!

/Marlene Karlsson, Personlig tränare och instruktör